Loading...

"Effectiever werken met minder geld. Kan dat?"

"Resultaatgericht met aandacht voor het proces"

"Nu is er de kans vernieuwing in welzijn en zorg en participatie door te voeren"

Welkom! Welschen e.a


Welschen e.a. gaat samen met u aan de slag om verandering te realiseren. Geen adviezen en methodieken op papier maar in actieve betrokkenheid in uw organisatie. Weslchen e.a. denkt in oplossingen en geeft die vorm met de juiste professionals. Dit alles vanuit de overtuiging dat verandering start bij de mensen zelf. Het zijn de bewoners, de klanten en de professionals die het sociaal kapitaal vormen. Welschen e.a. levert de meedenkers, meedoeners en de sjouwers en geeft input aan de verandering.

Welschen e.a twitter

    Sorry, geen Tweets zijn gevonden.

"Integraal sturen op resultaten, daar moeten we naartoe!"

Over hetty welschen.


  • Samen werken aan verandering is mijn motto. Als bestuurder en in opdracht heb ik flink wat jaren ervaring in non-profit organisaties en bij de overheid. Steeds in situaties waarin sprake was van vernieuwing. Dat je alleen met de betrokkenen samen een organisatie en de dienstverlening kunt veranderen is mijn uitgangspunt. Snel schakelen tussen vraagstukken op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoeringsniveau is mijn tweede natuur.

    Welschen e.a. bestaat sinds 2006. Onderbroken door een periode dat ik, Hetty Welschen, Groen Links stadsdeelwethouder was voor Amsterdam-West. Hetty neemt individueel of samen met de e.a. opdrachten aan o.a. op de aandachtsgebieden armoedebestrijding, bestuurlijke vernieuwing, participatie, diversiteit, werk , zorg en welzijn, WMO. Stuk voor stuk maatschappelijke onderwerpen waarbij ik mij nauw betrokken voel.

  • Betrokken bij een organisatie en de mensen die er werken en de klanten Partijen bijeenbrengen, coalities vormen Netwerker Breed inzetbaar Flexibel en vasthoudend Aandacht voor de bedrijfskundige aspecten van sociale vraagstukken Open communiceren als handelsmerk Humor en Relativeringsvermogen Werkt met uitgangspunt dat ieder mens graag dingen doet die hij goed kan

Bekijk het CV van Hetty:
LinkedIn Hetty Welschen

"Resultaatgericht met aandacht voor het proces"

Over
Welschen e.a


Iedere opdracht kent zijn eigen dynamiek en specialisme. Om kennis en expertise scherp en actueel te houden en waar nodig de slagkracht te vergroten, werkt Welschen e.a. samen met verschillende partners. Stuk voor stuk ondernemers, bedrijven en organisaties met uiteenlopende talenten en expertise.

Bekijk direct het netwerk van Welschen e.a

"Samen verandering realiseren "

Het netwerk.

Arjan van der Veer
Ricardo Buitinga
Ir. Richard Yeboah
Het Bouwteam
Gerry: inspiratrice
Jaap Kemkes
Anke van Beckhoven
Johan Zoutberg
Corin Potters-Kemp
7Zebra´s
Paul van der Linden

"Hoe gaan we bouwen aan gebiedsgerichte aanpak?"

Vraagstukken

Of het nu gaat om het ontwikkelen van buurtkracht, het vergroten en meten van effectiviteit, over verbinden van informele en formele zorg, over nieuwe werkwijzen in  (jeugd-)zorg, over professionalisering  in samenhang met vrijwillige inzet, of over persoonsgerichte en gebiedsgerichte aanpak van zorg en welzijn:  

Welschen e.a. gaat samen met u aan de slag om verandering te realiseren!

Om maar wat actuele vraagstukken te noemen:

"Hoe gaan we bouwen aan gebiedsgerichte aanpak?"

Activiteiten

Interim-management

Interim management doe ik bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie voor inhoud, gecombineerd met de verantwoordelijkheid voor personeel & organisatie en bedrijfsvoering.

Projectmanagement, -, programma- en ...

Ambities formuleren en verbinding zoeken. Samen met de opdrachtgever ambities formuleren, is altijd mijn eerste stap. Vervolgens gaan we aan de slag om programma’s en projecten te ontwikkelen om die...

Kwartiermaken

Een nieuwe visie en nieuw beleid zijn niet zo maar om te zetten in veranderingen in de uitvoering. Vaak is het noodzakelijk een kwartiermakersfase in te lassen; harde randvoorwaarden zoals...

Coaching

Ik coach managers uit het midden- en hoger kader uit de publieke en sociale sector. Daarnaast verzorg ik trainingen en intervisies gericht op veranderingen in werkwijze en in de bedrijfscultuur....

Dagvoorzitter

Ik ben een ervaren gespreksleider voor bijvoorbeeld “heidagen” en werkconferenties, participatiebijeenkomsten, brainstorms en trainingsessies. Het gaat daarbij niet alleen om bijeenkomsten van bestaande organisaties of teamverbanden. Bij Welschen e.a. kun...

"Resultaatgericht met aandacht voor het proces"

Portfolio
Voor wie?"Nu is er de kans vernieuwing in welzijn en zorg en participatie door te voeren"

Contact
Welschen e.a

Welschen E.A.
Kortenaerplein 32
1057 NE Amsterdam
Nederland
Mobiel: 06 55 142772
E-mail: hetty@welschen.info
Website: www.welschen.info