Loading...

Interim-management

Interim management doe ik bij voorkeur in een eindverantwoordelijke positie voor inhoud, gecombineerd met de verantwoordelijkheid voor personeel & organisatie en bedrijfsvoering.

Projectmanagement, -, programma- en ...

Ambities formuleren en verbinding zoeken. Samen met de opdrachtgever ambities formuleren, is altijd mijn eerste stap. Vervolgens gaan we aan de slag om programma’s en projecten te ontwikkelen om die ambities te realiseren. Welschen e.a. leidt de projecten op zodanige wijze dat de activiteiten daadwerkelijk van de grond komen. We focussen daarbij op snel en actief resultaten behalen. In het kader van ´samen werken aan verandering´ hoort daar voor mij ook bij dat ik samenwerkingsverbanden en coalities tot stand breng.

Kwartiermaken

Een nieuwe visie en nieuw beleid zijn niet zo maar om te zetten in veranderingen in de uitvoering. Vaak is het noodzakelijk een kwartiermakersfase in te lassen; harde randvoorwaarden zoals afspraken over communicatie.

Coaching

Ik coach managers uit het midden- en hoger kader uit de publieke en sociale sector. Daarnaast verzorg ik trainingen en intervisies gericht op veranderingen in werkwijze en in de bedrijfscultuur.

Ook binnen het netwerk van Welschen e.a. vindt u een aantal zeer ervaren coaches.

Dagvoorzitter

Ik ben een ervaren gespreksleider voor bijvoorbeeld “heidagen” en werkconferenties, participatiebijeenkomsten, brainstorms en trainingsessies.
Het gaat daarbij niet alleen om bijeenkomsten van bestaande organisaties of teamverbanden. Bij Welschen e.a. kun je ook terecht voor:

  • bijeenkomsten tussen professionele partners die nieuwe samenwerkingsvormen aangaan of fuseren.
  • bijeenkomsten waarin bijvoorbeeld professionals, vrijwilligersorganisaties of buurtbewoners gezamenlijk een strategie bepalen of een plan maken en uitwerken
  • conferenties of bijeenkomsten met samenwerkingsnetwerken van gemeenten, bewoners, ondernemers, professionals ,