Loading...

Dagvoorzitter

Ik ben een ervaren gespreksleider voor bijvoorbeeld “heidagen” en werkconferenties, participatiebijeenkomsten, brainstorms en trainingsessies.
Het gaat daarbij niet alleen om bijeenkomsten van bestaande organisaties of teamverbanden. Bij Welschen e.a. kun je ook terecht voor:

  • bijeenkomsten tussen professionele partners die nieuwe samenwerkingsvormen aangaan of fuseren.
  • bijeenkomsten waarin bijvoorbeeld professionals, vrijwilligersorganisaties of buurtbewoners gezamenlijk een strategie bepalen of een plan maken en uitwerken
  • conferenties of bijeenkomsten met samenwerkingsnetwerken van gemeenten, bewoners, ondernemers, professionals ,