Loading...

Over
hetty welschen.


 • Samen werken aan verandering is mijn motto. Als bestuurder en in opdracht heb ik flink wat jaren ervaring in non-profit organisaties en bij de overheid. Steeds in situaties waarin sprake was van vernieuwing. Dat je alleen met de betrokkenen samen een organisatie en de dienstverlening kunt veranderen is mijn uitgangspunt. Snel schakelen tussen vraagstukken op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoeringsniveau is mijn tweede natuur.

  Welschen e.a. bestaat sinds 2006. Onderbroken door een periode dat ik, Hetty Welschen, Groen Links stadsdeelwethouder was voor Amsterdam-West. Hetty neemt individueel of samen met de e.a. opdrachten aan o.a. op de aandachtsgebieden armoedebestrijding, bestuurlijke vernieuwing, participatie, diversiteit, werk , zorg en welzijn, WMO. Stuk voor stuk maatschappelijke onderwerpen waarbij ik mij nauw betrokken voel.


 • Betrokken bij een organisatie en de mensen die er werken en de klanten
  Partijen bijeenbrengen, coalities vormen
  Netwerker Breed inzetbaar
  Flexibel en vasthoudend
  Aandacht voor de bedrijfskundige aspecten van sociale vraagstukken
  Open communiceren als handelsmerk
  Humor en Relativeringsvermogen
  Werkt met uitgangspunt dat ieder mens graag dingen doet die hij goed kanBekijk het CV van Hetty:

LinkedIn Hetty Welschen